Môžete pomôcť ľuďom v núdzi

Slovenská katolícka charita a jeden z veľkých obchodných reťazcov začne od 20. novembra so zbierkou potravín a čistiacich prostriedkov a do 21. decembra môžete pomôcť ľuďom v núdzi aj prostredníctvom nimi organizovanej finančnej zbierky.