Mladí zápasníci z Komárna bojovali na žinenkách v Chorvátskej Koprivnici

28.02.-01.03.2014 v Koprivnici miestny zápasnicky klub Podravka usporiadal tradičný XI. ročník medzinárodného zápasníckeho turnaja mládeže „ZLATÝ KOHÚT“ , ktorý patrí medzi medzinárodne uznávané a kvalitné mládežnické turnaje. O tomto svedčí aj vysoká účasť 410 zápasníkov z 8 štátov reprezentujúcich celkom 29 zápasníckych klubov . Usporiadatelia ako každý rok aj tento rok pozvali aj Zápasnícky klub Spartacus Komárno, ktorý bol doplnený o zápasníkov zo ZK Nesvady a ZK Modrasny a tak tieto tri zápasnícke kluby na vysokej úrovni a kvalitne repzentovali nie len Slovensko ale aj zá pasenie v okrese Komárno. Zápasníci zo Spartacusu Komárno viedli Mgr. Magdaléna Kúrová a Kristián Csóka, kým zápasníkov z Nesvád a z Modran viedol Ján Gál. O veľkosti Medzinárodného turnaja v Koprivnici svedčí aj skutočnosť, že sa pribežne bez zbytočných prieťahov a prestávok zápasilo na 6 žinenkách od 10,00 hod. do 18,00 hod. Tri zápasnícke kluby z okresu Komárno v súťaži jednotlivcov dosiahli nasledovné výsledky:

Diečatá:
48kg – 1. miesto (24 zápasn.) – TURANČÍK Anett – ZK Nesvady

Mladší žiaci:
25-28kg
– 2. miesto (6 zápasníkov) – NAGY Nikolasz, – ZK Spartacus Komárno
33 kg
– 7. miesto (18) – DOLNÍK Krisztián – ZK Spartacus Komárno
– 14. miesto – SZLUKA Ádám – ZK Modrany
36kg
– 10. miesto (18) – PREZMECZKY Július, – ZK Spartacus Komárno
40kg
– 2. miesto (19) – KÜRTHY Mátyás – ZK Nesvady
– 16. miesto – KESZI Bálint – ZK Nesvady
54kg
– 13. miesto (13) – GÁL Bencze– ZK Nesvady
65kg
– 5. miesto (8) – GERGŐ Kristóf, – ZK Spartacus Komárno
Starší žiaci :
47kg
– 2. miesto (22) – HULMAN Nikolas, – ZK Spartacus Komárno
53kg
– 3. miesto (19) – NAGY Arnold, – ZK Spartacus Komárno
66kg
– 7. miesto (24) – SZLUKA István – ZK Modrany
– 10. miesto (24) – KONYÁRI Daniel, – ZK Spartacus Komárno

JUDr. Karol KÚR – predseda
ZK Spartacus Komárno

00002 0001 001 01 0000001 (1) 0000002