Minister školstva Peter Pellegrini navštívil Gymnázium Hansa Selyeho s VJM v Komárne

Naša škola sa zapojila do projektu „Prispôsobenie sa k zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Vďaka projektu sme obnovili park pred budovou školy a na jej zadnom dvore. Na voľnej ploche pred budovou gymnázia je vybudovaná zelená plocha s parkovou úpravou. Dažďová záhrada sa vybudovala aj v zadnej časti areálu pri športovom ihrisku. Vysadili sme 16 stromov, kríkov a pribudli aj lavičky na oddych.
Dňa 19. septembra 2014 sme slávnostne odovzdali nádherný park pred budovou gymnázia. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil Peter Pellegrini – minister školstva, Vladimir Matejička – poslanec NR SR, Alžbeta Botorčeová – vedúca odboru vzdelávania a kultúry ÚNSK a Šimon Borišek z Úradu vlády SR.
V rámci slávnostného programu Mgr. Marianna Csémy oboznámila našich hostí so súťažou Dobré slovo, ktorá sa koná v našej škole už 18. rok. RNDr. Helena Szakálová informovala o výsledkoch našich žiakov v oblasti matematiky, fyziky a biológie.
Po slávnostnom programe Peter Pellegrini povedal niekoľko slov našim študentom. Vyzdvihol výborné výsledky našich žiakov v súťažiach a umiestnenie našej školy v kraji.