Maďarská secesná architektúra v Európe / Magyar szecessziós építészet Európában

secesio-2016 secesio2-2016

Miesto konania: Galéria Limes, Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Ferences barátok utcája 31 , Komárno