Literárno – výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej

08 Zlata Doncova 2012 Nitra (1)

Mladí píšuci autori a výtvarníci POZOR!

Pripravujeme Literárno – výtvarnú súťaž Zlaty Dônčovej.

X. ročník súťaže sa uskutoční v súlade s propozíciami. Je určená deťom a mládeži, ktorí súťažia zvlášť v literárnej a zvlášť vo výtvarnej tvorbe. Téma tvorby detí a mládeže je v oboch častiach súťaže voľná.

Súťaže sa môžu zúčastniť deti materských škôl od 3 rokov, žiaci základných a stredných škôl, osemročných gymnázií do 19 rokov.

Vernisáž výtvarných a literárnych prác, spojená s vyhlásením výsledkov súťaže, sa uskutoční 12. júna 2014  o 10.00 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Výtvarné a literárne práce zasielajte do 17. apríla 2014 na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho ul. 2, P. O. Box 159, 945 01  Komárno.

Literárne práce zasielajte aj mailom do 17. apríla 2014 na adresu osveta.vff@gmail.com

na stiahnutie:

Propozície

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/literarno-vytvarna-sutaz-zlaty-doncovej/