Kým nás smrť nerozdelí / Krása a jedinečnosť svadobného dňa / A házasságkötés szépsége és különlegessége

pozvánka-meghívó Muzeum

Termín: 6. september – 15. november 2013

Otváracie hodiny:
15. apríl – 30. september: Ut-So  9.00 – 17.00 hod.
1. október – 14. apríl: Po-Pi  9.00 – 16.00 hod. 

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9,Komárno / Duna Menti Múzeum,Zichy palotabeli kiállítóterem, Komárom
Kontakt: 035 – 7730 054, muzeumkomarno@gmail.com , muzeumkn@nextra.sk