Kto zvíťazil v regionálnom kole AMFO 2013 ?

Práve prebiehajúci 41. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2013 má za sebou regionálne kolo. Okres Komárno reprezentovalo 22 autorov, ktorí prihlásili spolu 133 fotografií.  Amatérski fotografi mohli súťažiť v troch vekových skupinách – do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov a v troch kategóriách – čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Rok 2013 bol vyhlásený Európskou úniou za Európsky rok občanov a je aj oslavou 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej  Moravy, preto Národné osvetové centrum tento rok vyhlásilo aj dve tematické kategórie pre fotografie zobrazujúce túto problematiku. Odborná porota v zložení  predseda poroty PaedDr. Gabriel Kosmály, členovia poroty Ján Macák a Ladislav Vallach, pozitívne hodnotila široké spektrum tém, ktoré fotografi zachytili, ich vysokú úroveň a zvládnutú techniku.

Porota udelila 6 ocenení a 6 čestných uznaní.

V skupine do 21 rokov získal čestné uznanie Kristián Fekete v kategórii farebná fotografia.

V skupine nad 21 rokov – čiernobiela fotografia získal prvenstvo Mgr. Tomáš Thor, 2. miesto Viktor Krűger, 3. miesto Andrea Švecová.

Čestné uznanie patrí PaedDr. Jurajovi Svitekovi.

V skupine nad 21 rokov – farebná fotografia prvé miesto nebolo udelené. 2.  miesto obsadili hneď dvaja fotografi, PhDr. Mária VirághImre Forró, 3. miesto získal František Holop. Aj v tejto skupine bolo udelené čestné uznanie, ktoré patrí Marekovi Zezulovi.

Čestné uznanie patrí aj PhDr. Krisztine Borbély, ktorá ho získala v tematickej kategórii zachytávajúcej tému 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

V tematickej kategórii Európsky rok občanov získali čestné uznanie Ing. Jozef DrugaViktor Krűger.

Odborná porota odporučila na postup do krajského kola, ktoré sa bude konať 14. júna 2013 v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch, celkovo 84 fotografií.

Cieľom regionálnej výstavy bolo nielen prezentovať tvorbu amatérskych fotografov, ale zároveň im dávať priestor na vzájomnú konfrontáciu.

Všetkým oceneným gratulujeme a postupujúcim držíme palce, aby práve ich fotografie na krajskom kole porotu zaujali.

Info.: Jana Mačicová