Fotky kostoly, kaplnky, fary

Kostoly, kaplnky, fary

 1. Evanjelický a v. tolerančný kostol, Františkánska ul. 17,
 2. Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho, Vojenský kostol, Františkánska ul. 33, z roku 1617,
 3. Kostol reformovanej kresťanskej církvi  – kalvínsky kostol, Jókaiho ul. 31,
 4. Rímskokatolícky kostol sv. Rozálie, Kossútha L. nám. 4, z roku 1843,
 5. Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja, Palatínová ul. 10, z roku 1626,
 6. Pravoslávsky kostol, obetovania P.M., srbský kostol,
 7. Rímskokatolícka kaplnka sv. Anna, Špitálska kaplnka, Jókaiho ul. 4, z roku 1750,
 8. Rímskokatolícka kaplnka sv. Jozefa, Palatínov ul. 35, 1741,
 9. Evanjelická a v. fara, Františkánska ul. 15,
 10. Kolégium JEZUITOV, reholný dom rádu sv. Benedikta, Palatínova ul. 10,
 11. Kolégium reformovanej církvi, fara, Jókaiho ul. 34,
 12. Malá synagóga,
 13. Miesto prvej komárňanskej synagógy v rokoch 1827 – 1863,
 14. Farský kostol povýšenia Svätého kríža (Nová Stráž).
1.
Evanjelický a v. tolerančný kostol, Františkánska ul. 17,
2.
Rímskokatolícky kostol Božského srdca Ježišovho, Vojenský kostol, Františkánska ul. 33, z roku 1617
3.
Kostol reformovanej kresťanskej církvi  – kalvínsky kostol, Jókaiho ul. 31
4.
Rímskokatolícky kostol sv. Rozálie, Kossútha L. nám. 4, z roku 1843
5.
Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja, Palatínová ul. 10, z roku 1626
6.
Pravoslávsky kostol, obetovania P.M., srbský kostol

 

7.
Rímskokatolícka kaplnka sv. Anna, Špitálska kaplnka, Jókaiho ul. 4, z roku 1750
8.
Rímskokatolícka kaplnka sv. Jozefa, Palatínov ul. 35, 1741
9.
Evanjelická a v. fara, Františkánska ul. 15
10.
Kolégium JEZUITOV, reholný dom rádu sv. Benedikta, Palatínova ul. 10
11.
Kolégium reformovanej církvi, fara, Jókaiho ul. 34
12.
Malá synagóga /  www.menhaz.sk
13.
Dom prvej synagógy v Komárne v rokoch 1827 -1963
dom synagog bola
dom synag tab
14.
Farský kostol povýšenia Svätého kríža (Nová Stráž)