Kontrola platnosti čísiel dokladov

Vyhľadávanie v evidencii stratených a odcudzených dokladov
http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady


PRADO VEREJNÝ REGISTER PRAVÝCH DOKLADOV TOTOŽNOSTI A CESTOVNÝCH DOKLADOV ONLINE
http://prado.consilium.europa.eu/cs/checkvalidity.html#SVK