Komárňanské FOTO Spektrum – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie  AMFO 2015.

AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Pre rok 2015 vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave tematickú kategóriu RODINA.

Pre túto kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie a zúčastniť sa jej môžu autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.

Preto neváhajte a prihláste svoje fotografie do súťaže a ukážte svojmu okoliu čo vo vás je a čo dokážete.

Nezabudnite na dôležité termíny:

Uzávierka regionálneho kola: 13. marec 2015

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2015 o 17 00 hod. Galéria Csemadok v Komárne

Všetkým fotografom prejeme dobré svetlo a tešíme sa na Vaše fotografie.

Dokumenty stiahnutie:

Info.: Jana Mačicová


Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/komarnanske-foto-spektrum-/