Komárňanské FOTO Spektrum 2016 – 11. 3. 2016

Kópia – KFS 2016

 

Vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych fotografov nášho okresu súťaž v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016. Táto súťaž je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016.

 

Súťaž AMFO je jednou z mála možností komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, ktorá napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

 

Pre rok 2016 Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestom Komárno vyhlasuje tematickú kategóriu o cenu primátora mesta Komárno

Najkrajšia fotografia Komárna

Pre tematickú kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín. Ich práce budú hodnotené bez rozlíšenia veku.

 

Preto neváhajte a prihláste svoje fotografie do súťaže a ukážte svojmu okoliu čo vo vás je a čo dokážete.

 

Nezabudnite na dôležité termíny:

Uzávierka regionálneho kola: 11. marec 2016

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 1. apríl 2016 o 17:00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

 

Všetkým fotografom prejeme dobré svetlo a tešíme sa na Vaše fotografie.

 

Propozície

Prihláška

Štítky na označenie fotografií

 

Info.: Jana Mačicová