Knižnice

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Sídlo:
Ulica Eötvösa 35, 94501 Komárno

Ulica Eötvösa 35, 94501 Komárno (hlavná budova)
Ul. Palatínova č. 8/A, 94501 Komárno

 

Podunajské múzeum v Komárne
Knižnica Istvána Kultsára
Kultúrny palác – hlavná budova múzea
Palatínova 13, 945 05 Komárno
tel.: 035 7731 476 (knihovníčka: Priska Feketeová)