Knihy

1. Panta Rhei , Palatinová 37, 945 01 Komárno

Tel.:  035/7603990

E-mail: komarno@pantarhei.sk

www – stránka: www.pantarhei.sk

(mapa)

2.  Kníhkupectvo Madách / Madách könyvesbolt, Jókaiho 25,                       945 01Komárno, (knihy v maďarskom jazyku)

Tel.:  035/ 7731 904

(mapa)

3. DIDEROT kníhkupectvo – könyvesbolt,  Palatínová 41, 945 05 Komárno

Tel.: 035/770152, 0908 165 852

www – stránka: www.diderot.sk

(mapa)

4. Ing. Adriena Leszkóová – SJE KNÍHKUPECTVO – KÖNYVESBOLT, Hradná 2, 945 01 Komárno, (knihy v maďarskom jazyku)

Tel.: 035/32 60696, 0907 179 343

E-mail: leszko@sjekonyvesbolt.sk