K L U B Z D R A V I A / E G É S Z S É G K L U B

 

Klub

klub zdravia nov.-page0001

                    PROGRAM 

                    PREDNÁŠKY- ELŐADÁSOK 

3. november  2014   18.00 v jazyku slovenskom – 2014. november 3.  18.00 szlovák  nyelven

„Meno je tvoj osud“ – Helena Šáliová

„A neved a sorsod“

 

                                                                                      Vstupné – belépődíj: 1.50  Euro

 

10. november 2014  18.00 v jazyku maďarskom – 2014. november 10. 18.00 magyar nyelven

„Rozprávka na večer : Osobnostný rozvoj ženy  a odvaha narábať so  svojou energiou“

„MESEEST : A  nő személyiségfejlődése, erejének bátor használata.” Benyó Erzsébet

 

                                                                              Vstupné – belépődíj: 1.50 Euro

 

24. november  2014  18.00  v jazyku slovenskom – 2014. november 24. 18.00 szlovák   nyelven

„Esenciálne oleje ako liek“ – Anna Vašková (Bratislava)

„Az eszenciális  olajok, mint gyógyszerek“

 

                                                                              Vstupné – belépődíj: 1,50 Euro                                                                                                                                                                                        

Info: 0905 960 188, 035 77 13 550, Email: helena.saliova@gmail.com