Internet, FREE WIFI

  • IQ Club C@fé
  • Free zony

IQ Club C@fé, (vybavenie  s PC, služby)

Free zony
Námestie generála Klapku 1, Komárno (pred radnicou)
– 
Free Reboot! Wifi body/pontok (K.Talyho, pri soche Csokonaiho, park Komáromi Kacza, Lehárov park, ul. Valchovnícka, ul. Župná, pri Cleopatra Steak House, park pred kúpaliskom, kúpalisko, kemping, horná časť tribúny ma fuitbalovom štadióne)

Reboot
DIGI ZONE, Kossuthovo námestie, park