II. kolo, Slovenská žiacka liga – Juh, gréckorímsky štýl

11.05.2013 Športová hala Modrany

Súťaž družstiev

1.         Spartacus Komárno 139     

2.         ZK Modrany 21        98                   

3.         Gladiátor Šamorín   40                   

4.         ZK Nesvady              35 

5.         ŠKZ Komárno          34 

6.         ŠKZ Kolárovo           28       

7.         ZŠK Gabčíkovo        21       

8.         ZK Marcelová           nezúčastnili sa

 

 

Prípravka (2002 – 2006)

20 kg

1. SZABÓ           Attila          Modrany

2. TURANČÍK   Arnold        Nesvady

3. ÉDES              János          Modrany

22 kg

1. MARKO         Šimon         ŠZK Komárno

2. SZATKOVICS Máté         Nesvady

 

24 kg

1. GÁBOR          Balázs         Modrany

2. GERGŐ          Csongor      Spartacus Komárno

3. KARAHUTA Martin       Spartacus Komárno

26 kg      

1. SLUKA           Ádám         Modrany

2. LAKATOS     Imrich         Spartacus Komárno

28 kg

1. KOPČOK       Max            ŠZK Komárno

2. HLUŠKO        Samuel       ŠZK Komárno

3. BÓDIS            Mátyás       Nesvady

30kg

1.  ČUKAN         Juraj            Gladiátor Šamorín

2.  REHÁK          Nikolas       Spartacus Komárno

3.  BARTALOS Marek         Gladiátor Šamorín

40 kg

1. DOMONKOS                    Máté   Modrany

2. KAJTÁR         Viktor         ŠZK Komárno

3. ZSEMLYE                         Norbert           Spartacus Komárno

44 kg

1.  KONOPČÍK Konrád       ŠZK Komárno

2.  MÁTYÁSI     Rajmond    Spartacus Komárno

3.  NAGY           Dávid         Spartacus Komárno

48 kg

1. KOVÁCS       Nicolas       Modrany

2. GÁL                Bence         Nesvady

3. MÉSZÁROS   Péter           Kolárovo

56 kg

1. BALKÓ          Áron           Kolárovo

2. TÓTH              Gergely      Modrany

+60 kg

1.  GERGŐ          Kristóf        Spartacus Komárno

2.  PETRÓK        Christofer   Spartacus Komárno

3.  VONTSZEMÜ András     Spartacus Komárno

 

Mladší žiaci (2000 – 2002)

29 kg

1. TÓTH              Dávid        Modrany

2. DOLNÍK        Krisztián     Spartacus Komárno

33 kg   

1. KÜRTHY       Adrián        Kolárovo

2. MEZEI            József         Gabčíkovo

3. ÁGH               Attila         Gabčíkovo

4. SZEILER        Mátyás      Gladiátor Šamorín

5. POGÁŇ          Erik           Modrany

6. KÜRTHY       Kristián      Kolárovo

35 kg

1. BRAND         Alex           Modrany

2. KÜRTHY      Márió          Kolárovo

3. NAGY            Tamás         Spartacus Komárno

37 kg

1. KAJTÁR         Sándor        Modrany

2. LIĎÁK           Tamás         Kolárovo

3. MARKO         Matej          ŠZK Komárno

40 kg

1. HEGEDÜS     Levente      Gabčíkovo

2. NAGY            Balázs         Spartacus Komárno

44 kg

1. HULMAN      Nikolas       Spartacus Komárno

2. SZEIF             Lukáš         Gabčíkovo

3. REHÁK          Ladislav     Spartacus Komárno

48 kg

1. HOLOCSI      Bence        Gladiátor Šamorín

2. VÁRADY       Karol          Spartacus Komárno

3. LENGYEL     Tamás         Spartacus Komárno

4.  SLUKA          István         Modrany

57 kg

1. LIPTAI           Tomáš         Gladiátor Šamorín

2. MARCHENKA Jakub       Gladiátor Šamorín

+73 kg

1. PLAVÝ           Zoltán         Gladiátor Šamorín

2. UHLÍK           Kristián      Modrany

 

Starší žiaci (2000-1998)

42 kg

1.  MARGITIČ   Ivan            Modrany

2.  CSICSÓ         Kevin         Modrany

2.  NAGY           Arnold        Spartacus Komárno

47 kg

1.  KAMENECZKI  Attila    Spartacus Komárno

2.  CZAFÍK        Dávid         Spartacus Komárno

3. HEGEDÜS     Alexander  Spartacus Komárno

53 kg

1.  BORKA         Kevin         Nesvady

2.  KONYÁRI    Dániel         Spartacus Komárno

3.  BENKOCZKI                  Nikolas          Spartacus Komárno

66 kg

1. PETRÓK         Markusz     Spartacus Komárno

2. SZEIFERT      Ramón        Spartacus Komárno

3. RIGÓ              Rudolf        Spartacus Komárno

73 kg

1.  BÍRÓ             Zsolt           Spartacus Komárno

2.  KISS              Peter           Spartacus Komárno

3.  CSICSÓ         Zoltán         Modrany

85 kg

1 .PAPP               Lajos          Modrany

2. ÉRSEK           Róbert        Nesvady

3. ŠIPKA            Norbert       Nesvady

 

Spracoval:

JUDr. Karol