Hroby, náhrobníky, kríž, stĺpy a pomníky

Hroby, náhrobníky, kríž, stĺpy a pomníky

 1. Stĺp,  Cintorínsky rad, cintorín,
 2. Ústredný cintorínsky kríž , katolícky cintorín,
 3. Hrob Ľudovíta Šuleka, 1822 -1849, národovec,
 4. Hroby a pomník padlým r. 1919 v 1. Svetovej vojne, Cintorínsky rad,
 5. Hrob rodiny Jókaiho, cintorín,
 6. Hrob Zlatého muža, ul. Zlatého muža
 7. Spoločný hrob vojakov maďarskej červenej armády padlých 1.5.1919, Cintorínsky rad, cintorín,
 8. Hrob s náhrobníkom Pavla Davidoviča, veliteľa pevnosti, Palatínova ul., pri kostole pravoslávnej cirkvi,
 9. Náhrobníky, Palatínova ul.,
 10. Súbor náhrobníkov, 36 ks, Jókaiho ul.,
 11. Pomník obetiam 2. sv. vojny.
1. Stĺp,  Cintorínsky rad, cintorín
2. Ústredný cintorínsky kríž , katolícky cintorín
3. Hrob Ľudovíta Šuleka, 1822 -1849, národovec
4. Hroby a pomník padlým r. 1919 v 1. Svetovej vojne, Cintorínsky rad
5. Hrob rodiny Jókaiho, cintorín
6. Hrob Zlatého muža, cintorín
7. Spoločný hrob vojakov maďarskej červenej armády padlých 1.5.1919, Cintorínsky rad
8. Hrob s náhrobníkom Pavla Davidoviča, veliteľa pevnosti, Palatínova ul.
9. Náhrobníky, Palatínova ul.
10. Súbor náhrobníkov, 36 ks, Jókaiho ul.
11. Pomník obetiam 2. sv. vojny, cintorín