Grantový program pre optimistov „Nadácia Orange“

Nadácia Orange v 15. roku svojej činnosti vyhlásila grantový program na podporu projektov iniciatívnych občanov , ktorí nazerajú na svet optimisticky a majú záujem meniť veci okolo seba.

Grantový program pre optimistov je určený pre všetkých, ktorí majú dobré nápady, ako zlepšiť prostredie v ktorom žijeme a ktorí pre svoje myšlienky dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí. Program je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na získanie podpory je verejnoprospešnosť projektov a ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, neformálne skupiny aktívnych jednotlivcov s nápadmi, ktorých cieľom bude:

  • úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev
  • rozvoj komunity
  • podpora sociálnych tém

Maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 EUR.

Do programu je možné sa zapojiť do termínu uzávierky 22. apríla o 15:00 hod. Realizácia nápadov a podporených projektov prebehne v týždni 13. – 19. mája 2013.

Projekty je potrebné predložiť vyplnením jednoduchého online formulára.

www.denoptimizmu.sk

Zdroj: www.nadaciaorange.sk