Fotovýstava / Fotókiállítás JOHN HUDANISH – USA

Vietnam v šeťdesiatych rokoch/ Vietnam a hatvanas években
dokumentárne fotografie vojaka / egy katona emlékképei

 

Výstava je otvorená od 26.marca a                                                                                  vernisáž výstavy sa uskutoční 13. júna o 17.oo hod.                                         za účasti autora Johna Hudanisha. 

 

Autor je pôvodom Slovák. Jeho starý otec sa prisťahoval do USA ešte pred vznikom Československa. Výstava aj cez životopis autora potvrdzuje nezmyselnosť vojny vo Vietname.

26.3.2012 – 20.6.2013 / 2013.3.16 -2013.6.20

Fotogaléria v Zichyho paláci, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno /
Múzeum Zichy-palotabelli Fotogalériája, Klapka György tér 9,  Komárom