Filmové kluby

Filmový klub KOTVA pri Jókaiho divadle v Komárne / Filmklub a Komáromi Jókai Színház Vasmacska Stúdiójában 

HU

SK