ERNEST KOCSIS „KRIVÉ ZRKALDÁ alebo tváriť sa je ľudské

Literárny klub šáLKKA pri Knižnici JózsefaSzinnyeiho

v Komárne v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne

Vás pozývajú na vernisáž výstavy karikatúr spojenú s autorskou besedou o knižke

Schránka01

dňa 28. marca 2014 o 16:30 hod.

do Knižnice J.Szinnyeiho, Palatínova ulica č. 8, Komárno Výstava potrvá do 23.4.2014