Dotácie a granty / linky

VÚB Banka – Nadácia VÚB

http://www.vub.sk/brany/   Víťazom sa stalo Komárno

Rekonštrukcia prebieha

 

Srdce pre deti 

Nitriansky samosprávny kraj  – Aktuálne výzvy / na pravom okraji/

Slovenský plynárenský priemysel – Nadácia SPP

Západoslovenská energetika – Nadačný fond Živá energia

ORANGE – Nadácia Orange

Slovenská sporiteľňa – Nadácia Slovenskej sporiteľni

Tatra banka – Nadácia Tatra banky

Poštová banka – Nadácia poštovej banky

ALLIANZ – Nadácia Allianz

TV JOJ  – Nadácia JOJ

Telekom – Nadačný fond Telekom