DÔLEŽITÉ INVESTÍCIE V MESTE

Slávnostné odovzdanie cyklotrasy medzi Komárnom a Kolárovom sa uskutočnilo 20. septembra 2014. Rozhodujúci podiel v príprave a uskutočnení projektu zabezpečilo združenie Pons Danubii EGTC, finančne sa 5%-ami zúčastnili samosprávy miest Komárno a Kolárovo, zostatok peňazí „prišiel“ z európsky a vládnych fondov. Vďaka priaznivému počasiu si prítomní mohli prejsť 17 km cyklotrasy buď vláčikom alebo na bicykloch. Mesto Komárno sa na investíciách podieľalo sumou 85 tisíc eur, a jednoznačne môžeme povedať, že táto investícia bola správna, pretože stále viac ľudí sa snaží voľné chvíle využiť aktívnym pohybom, na ktorý je táto cyklotrasa umiestnená v nádhernom prostredí Váhu ako stvorená.

Ďalšie významné investície v našom meste v celkovej sume 57 tisíc eur boli slávnostne odovzdané dodatočne 3. októbra 2014. Ako prvú spomenieme výstavbu 27 nových parkovacích miest na 1. sídlisku medzi obytnými domami na ul. Pri panoráme a E.B.Lukáča. Realizačná firma Korekt s.r.o. vybudovala súčasne aj systém na odvod dažďovej vody.
Druhou investíciou bola revitalizácia plôch medzi obytnými domami na Košickej ulici. Vybudovaný bol nový chodník popri základnej škole, 22 nových parkovacích miest pre vozidlá a čiastočne bola rozšírená miestna komunikácia. Realizátorom bola firma StaviKom s.r.o.. 

Do tretice: obnovená bola čiastočne Kapitánova ulica, kde bol na nový betónový základ uložený asfaltový koberec. Realizátorom bola taktiež firma Korekt s.r.o.

Ďalšou dôležitou investíciou bolo úplné vynovenie sociálnych zariadení pre ženy v budove mestského kultúrneho strediska. Počas krátkeho aktu odovzdania odzneli slová potvrdzujúce správnosť tejto investície: kultúrnosť národa sa odzrkadľuje v kultúrnosti sociálnych zariadení, a toto pravidlo môžeme považovať ako základný kameň jednej kultúrnej ustanovizne. Investícia vo výške takmer 20 tisíc eur je na prvý pohľad viditeľná, veď vymenené bolo úplne všetko: kanalizácia, voda, elektrika, kúrenie, kachličky, pisoáre, … Obnovené boli doposiaľ len ženské toalety, ale vedenie mesta prisľúbilo, že investície budú pokračovať.

http://www.komarno.sk/dolezite-investicie-v-meste_4024-n.html