Do Komárna 3 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaile z Majstrovstiev SR mladších žiakov v zápasení voľným štýlom v Prievidzi

Dňa 30.11.2013 z poverenia Slovenského zápasníckeho zväzu, Zápasnícky klub Baník Prievidza usporiadal Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších žiakov vo voľnom štýle, na ktorom sa pod vedením trénera CSÓKA Kristiána zúčastnili aj zápasníci zo Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno DOLNÍK Krisztián, NAGY Tamás, HULMAN Nikolas, VÁRADY Karol a RIGÓ Kevin ako aj ostatné zápasnícke kluby z okresu Komárno ako Športový klub zápasenia Kolárovo, ZK Marcelová a ZK Modrany. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnili hlavne zápasnícke kluby, ktoré sa špecializujú na voľný štýl zápaseni a, ale ani zápasníci z okresu Komárno  sa nestratili, veď  naši zápasníci v Prievidzi vybojovali celkom 3 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaile a svojimi výkonmi ďalej šírili dobré meno zápasníckeho športu v okrese Komárno.  V súťaži jednotlivcov zápasníci z okresu Komárno  dosiahli nasledovné výsledky:

31 kg/3                                                        

2.  miesto  OPÁLKA  Kevin, Zápasnícky klub Marcelová

3.  miesto  DOLNÍK Krisztián, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

33 kg                            

2.  miesto  MAROSI  Péter,  Športový klub zápasenia Kolárovo

35 kg/6                                                        

1.  miesto  KÜRTHY Adrian, Športový klub zápasenia Kolárovo

6.  miesto  KÜRTHY Kristián, Športový klub zápasenia Kolárovo

37 kg/8

2.  miesto  KÜRTHY  Mário, Športový klub zápasenia Kolárovo

5.  miesto  LAKATOS Lucián, Športový klub zápasenia Kolárovo

6.  miesto  NAGY  Tamás,  Zápasnícky klub Spartacus Komárno

40 kg / 8

1.  miesto  MEGÁLY Zoltán, Zápasnícky klub Marcelová

2.  miesto  BRAND Alex, Zápasnícky klub Modrany

8.  miesto  CSICSÓ  Adrián, Zápasnícky klub Modrany

44  kg / 10

9.  miesto  KAJTÁR  Sándor, Zápasnícky klub Modrany

48  kg / 14

3.  miesto  HULMAN  Nikolas, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

52  kg / 8

6.  miesto  VÁRADY  Karol, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

7.  miesto  MOLNÁR  Martin, Športový klub zápasenia Kolárovo

8.  miesto  HEGEDȔS Viktor, Zápasnícky klub Marcelová

57  kg / 10

1.  miesto  SLUKA  István, Zápasnícky klub Modrany

4.  miesto  KOVÁCS  Nicolas, Zápasnícky klub Modrany

62  kg / 9

8.  miesto  RIGÓ  Kevin, Zápasnícky klub Spartacus Komárno

68  kg / 4

3.  miesto  TÓTH   Gergely, Zápasnícky klub Modrany

73  kg / 6

6.  miesto  MEGÁLY   Ádám, Zápasnícky klub Marcelová

JUDr. Karol Kúr –predseda
ZK Spartacus Komárno