DMS Komárno

:: Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne

Jozef Černek
Kontakt: 0905 405 455, cernek(at)energy.sk:

:: Hospodár, technik, rezervácia priestorov

Viktor Varga
Kontakt: 0905 229 214, dms.komarno@matica.sk

 

http://www.dmskomarno.sk/