Deň otvorených dverí pre žiakov 8.ročného gymnázia / Nyitott nap a prímóban

Dňa 26. februára 2013 (v utorok)  sa  uskutoční „Deň otvorených dverí“, v rámci ktorého môžu  záujemcovia získať dôležité informácie týkajúce sa štúdia a študentského života školy.

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s vyuč. jazykom maďarským, Ulica biskupa Királya 5, 945 01 Komárno / Selye János Gimnázium Komárom, Király püspök utca 5, 945 01 Komárom

Kontakt: Telefon:  035/7731312 Fax: 035/7731313 Mobil:  +421 0905 442 955 e-mailová adresa – e-mail cím: posta@sjg.sk