Deň narcisov 12. apríl

 

Prijmite kvietok nádeje 12. apríla 2013

 

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku.

Tento rok práve v piatok, 12. apríla, Vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine a ponúknu Vám žltý narcis – kvet symbolizujúci samotnú zbierku, ale i morálnu pomoc a spolupatričnosť s tými, ktorí s ochorením bojujú.

 

http://www.lpr.sk/aktivity,-projekty/den-narcisov/rocnik-2013/

http://dennarcisov.sk/podporte-nas/