Csaba Tóth: Štvorec Maleviča – Dve desaťročia interpretácie obrazov / Tóth Csaba: Malevics négyzete – Két évtized képinterpretációi

Meg A
meghivo (3)
Miesto konania: Galéria Limes ,Komárno Ul. Františkánov 31. / Limes Galéria , Komárom, Ferences barátok u. 31
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493