Fotky budovy, iné stavby

Budovy, iné stavby

 1. Hotel Grand, Sovietska agencia, Dunajské nábr. 16,
 2. Brána opevnenia, Bratislavská brána, Dunajské nábrežie,
 3. Vodojem, Gazdosvká ul.,
 4. Špitál, Jókaiho ul. 6,
 5. Radnica, Nám. generála Klapku 1,
 6. Palác mestský, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9,
 7. Meštianský dom, Palatínova ul. 2,
 8. Administratívna budova, Palatínova 8 (bývalý daňový úrad, dnes knižnica),
 9. Múzeum, Podunajské múzeum, Palatínova 13,
 10. Súd, župný súd, Pohraničná ul. č. 9,
 11. Dom bytový s lékárnou, Župná ul. 2,
 12. Dom župný,  Župná ul. 15, (archív, oproti kinu Tatra),
 13. Budova slovenského gymnázia, ul. Pohraničná 10 (bývalá meštianská škola),
 14. Budova Dôstojníckeho pavilónu,
 15. Dom matice slovenskej, Nám.M.R.Štefánika 6,
 16. Budova Zlatá ryba,
 17. Budova bývalej kaviarne Zlatá ryba,
 18. Budova nemocnice, Mederčká ul.,
 19. Budova bývalej polikliniky, Obytný dom Prvej komárňaskej sporiteľne, nám. generála Kalpku,
 20. Budova maďarského gymnázia, Biskupa Királya 5.
 21. Budova spojenej cirkevnej školy, Biskupa Királya 30,
 22. Budova bývalého hotelu CENTRÁL,
 23. Charitný dom židovskej náboženskej obce,
 24. Obytný dom prvej komárňaskej sporiteľne,
 25. Sklápací most,
 26. Budova ZŠ, Pohraničná ul.,
 27. Alžbetin most.

1.

Hotel Grand, Sovietska agencia, Dunajské nábr. 16

2.

Brána opevnenia, Bratislavská brána, Dunajské nábrežie

3.

Vodojem, Gazdosvká ul.

4.

Špitál, Jókaiho ul. 6

5.

Radnica, Nám. generála Klapku 1

6.

Palác mestský, Zichyho palác, Nám. generála Klapku 9

7.

Meštianský dom, Palatínova ul. 2

8.

Administratívna budova, Palatínova 8 (bývalý daňový úrad, dnes knižnica)

9.

Múzeum, Podunajské múzeum, Palatínova 13

10.

Súd, župný súd, Pohraničná ul. č. 9

11.

Dom bytový s lékárnou, Župná ul. 2

12.

Dom župný,  Župná ul. 15, (archív, oproti kinu Tatra)

13.

Budova slovenského gymnázia, ul. Pohraničná 10 (bývalá meštianská škola)

14.

Budova Dôstojníckeho pavilónu

15.

Dom matice slovenskej, Nám.M.R.Štefánika 6

16., 17

Budova Zlatá ryba

Budova bývalej kaviarne Zlatá ryba

 

18.

Budova nemocnice, Mederčká ul.

19.

Budova bývalej polikliniky, nám. generála Kalpku, Obytný dom Prvej komárňaskej sporiteľne

http://www.tvkomarno.sk/images/publications/100-SK.pdf

 

20.

Budova maďarského gymnázia, Biskupa Királya 5

21.

Budova spojenej cirkevnej školy, Biskupa Királya 30

22.

Budova bývalého hotelu CENTRÁL

23.

Charitný dom židovskej náboženskej obce

24.

Budova bývalej Komárňanskej – vidieckej sporiteľne

25.

Sklápací most

26.

Budova ZŠ, Pohraničná ul.

 

27.

Alžbetin most

www.geocaching.sk