Bude stáť na mieste bývalých sklenníkov nová benzínka ?

Benzínka bude stáť na mieste bývalých sklenníkov  nachádzajúcich sa medzi Komárnom a Novou Strážou. Ako vidno práce sa už  začali.