Bacskai Béla od 10.11.2017,17:00 do 25.01.2018

Miesto konania: Podunajské múzeum Komárno, výstavná sála Zichyho paláca, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti múzeum, Zichy-palota kiállítóterem, Klapka tér 9.