AMFO 2013 – celoštátne kolo – výsledky fotografov z okresu Komárno

Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2013 predstavuje už 41. ročník  našej najvýznamnejšej a najkomplexnejšej súťaže, ktorú vyhlásilo Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Uskutočnila sa vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Na príprave a realizácii celoštátneho kola sa podieľa a  organizačne ho zabezpečuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Vyhodnotenie celoštátneho kola, vernisáž a výstava sa uskutočnila v dňoch 8. − 10. novembra 2013 v Synagóge v Leviciach.

Za okres Komárno porota vybrala na výstavu nasledujúce fotografie:

 

František Holop, Nesvady                  –                     Línie

Viktor Krüger, Komárno                    –                      Staroba, Kamarátky, Paríž I.

Imre Forró, Kolárovo                         –                      Rosia Montana

Krisztina Borbély, Komárno               –                     Božie volanie

 

FOTOGALÉRIA

Zdroj: http://www.ros-komarno.sk/products/amfo-2013-celostatne-kolo/