A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod – tanulmányi verseny

A Komáromi Zsidó Hitközség a Jubileumok éve – 2014. (dr. Schnitzer Ármin komáromi főrabbi halálának 100. évfordulója, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója és a Holokauszt 70. évfordulója) alkalmából tanulmányi versenyt hirdet minden érdeklődő számára.

Korosztályok:

–          gyermekek 15 éves korig

–          középiskolai tanulók (érettségiig)

–          egyetemi hallgatók

–          felnőtt – 120 éves korig

Kategóriák:

–          fénykép

–          vers

–          novella, esszé

–          rajz, festmény, grafika, szobor, kollázs, plakát

–          rövidfilm

Témák:

–          Zsidók az első világháborúban

–          A holokauszt időszaka

–          Zsidó közösségek a háborúk előtt és között

–          Mit tennél az antiszemitizmus ellen?

–          Zsidó közösségek ma

–          Izrael

–          Emlékezési formák

–          Schnitzer Ármin

Időpontok:

A versenyművek beadási határideje: 2014. április 30.

A versenyművek személyes bemutatására és a díjátadásra 2014. június 8-án kerül sor.

A pályaművek magyarul és szlovákul is beadhatók. A díjazott művek megjelennek a Hitközségi Híradóban és kiállításra kerülnek a Menházban.

A díjazottak érkékes nyereményben részesülnek. A pályaműveket szakmai zsűri értékeli.

A tanulmányi verseny a Balassi Bálint Intézet támogatásával jön létre.

Kérdéseiket a kile@menhaz.sk címen várjuk.

A pályaműveket papír alapon 1 példányban és elektronikus úton a kile@menhaz.sk címre kérjük eljuttatni.

Konzultációs lehetőséget biztosítunk elérhetőségeinken.

Postai cím:

Židovská náboženská obec v Komárne

„Pályázat”

Eötvös utca 15

94501 Komárno

Slovakia