A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2014. november 18-19-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez

Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským
Selye János Gimnázium
Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom
tel: 035 / 7731 312; tel-fax: 035 / 7731 313; e-mail: posta@sjg.sk; www.sjg.sk

 

 

Tisztelt Igazgató Úr / Igazgatónő!

 

 

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2014. november 18-19-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás program első részében bemu­tatjuk végzős diák­jaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az iskolán kí­vüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi tovább­tanulás lehető­ségeiről. A máso­dik részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógu­sok kötetlen be­szélgetés során választ kaphatnak konkrét kérdéseikre. Kérem Önt, szívesked­jen felhívni az érintett szülők és tanulók figyelmét erre a lehetőségre.

A nyitott napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, a szülőket és a tanuló­kat.

Kérem, hogy az alábbi nyomtatványon jelezzék, mikor és hányan keresik fel intézmé­nyünket.

A további együttműködésünkben bízva üdvözlettel

 

 

 

 

Andruskó Imre,

a gimnázium igazgatója

 

 

postafordultával visszaküldendő

 

Az alapiskola neve – címe:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A rendezvényen részt veszünk:

 

Dátum Időpont

Tanulók száma

Kísérők száma
2014. november 18. kedd 800 – 935    
2014. november 18. kedd 1000 – 1135    
2014. november 19. szerda 800 – 935    

Nyílt napok 9-új (1)