61. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015 – 4.2.2015 Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/a61-rocnik-sutaze-hviezdoslavov-kubin-2015/

ilustr hviezdoslav

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov ZŠ, SŠ a VŠ, osemročných gymnázií a dospelých záujemcov o umelecký prednes v okrese Komárno 61. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín – postupová prehliadka recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – IV. kategórie.

OBVODNÉ KOLÁ

  • Hurbanovo    04. február 2015  (uzávierka prihlášok: 28.01.2015)
  • Kolárovo       11. február 2015   (uzávierka prihlášok: 04.02.2015)
  • Svätý Peter   18. február 2015   (uzávierka prihlášok: 11.02.2015)
  • Komárno        25. február 2015   (uzávierka prihlášok: 18.02.2015)

OKRESNÉ KOLO

  • Komárno       25.marec 2015  

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/a61-rocnik-sutaze-hviezdoslavov-kubin-2015/