DOTYKY UMENIA charitatívny projekt

DOTYKY UMENIA je výtvarný, charitatívny projekt, ktorý je výsledkom spojenia spolupráce viacerých organizácii pre jeden cieľ.

Tento celoslovenský projekt je zameraný na pomoc onkologicky chorým deťom, ktoré sú od útleho detstva vystavené ťažkej životnej skúsenosti a preto si zaslúžia našu pozornosť, úctu a pomoc.

V tomto projekte boli oslovené základné, stredné a vysoké umelecké školy, umelecké organizácie, profesionálni a amatérski výtvarníci. Všetci účastníci projektu na základe svojich daností a talentu vytvoria umelecké diela, ktoré formou daru poskytnú do verejnej aukcie venovanej onkologicky chorým deťom.

Dôležitým partnerom tohto projektu sa stala aukčná spoločnosť SOGA, ktorá spĺňa všetky profesionálne danosti pre uskutočnenie verejnej aukcie prostredníctvom ktorej budú dražené  výtvarné diela.

Účasť na tomto charitatívnom, výtvarnom projekte je jedinečnou príležitosťou predstaviť výtvarné diela úzkemu kruhu odborníkov, ale aj širokému publiku.

Nitriansky samosprávny kraj poskytuje záštitu nad charitatívnym, výtvarným projektom „DOTYKY UMENIA“, ktorý realizuje o.z. Orin Panacea v spolupráci s koordinátorom o.z. Cesty spájania.
Nosnou myšlienkou projektu je spojenie výtvarného sveta, a to amatérskych a profesionálnych organizácií, škôl, združení i jednotlivých výtvarníkov, za účelom podpory a pomoci onkologicky chorým deťom.

Základné informácie k projektu:

  • Projekt DOTYKY UMENIA bol zahájený koncom septembra 2012
  • K dnešnému dňu (25.1.2013) je nahlásených 250 výtvarných diel z celého Slovenska (západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský kraj)
  • Hlavným partnerom projektu je aukčná spoločnosť SOGA spol. s r.o.
  • Do projektu sa zapojili i VÚC (Prešov, Košice, Žilina, Banská Bystrica)
  • Výtvarné diela sa poskytujú v zmysle Technickej špecifikácie darom
  • Účastník projektu tak môže svoje dielo odovzdať/zaslať na nižšie uvedené adresy, v termíne najneskôr do 15. februára 2013.
Ďalšie informácie a misto doručenia nájdete na www – stránkach:  www.unsk.sk,