40. členská výstvava členov fotoklubu HELIOS Komárno