4 finalisti, 4 strieborné medaile pre zápasníkov zo Spartacus na žitnoostrovskom pohári / 4 döntős 4 ezüst érem a Dunaszerdahelyi „Csallóköz kupán“ a Spartacus birkózóinak

Dňa 23. máj 2015. v Dunajskej Strede miestny zápasnícky klub usporiadal medzinárodný turnaj mládeže v zápasení vo voľnom štýle „ŽITNOOSTROVSKÝ POHÁR“, ktorého sa zúčastnili aj zápasníci Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno, GROMER Maxim, KARAHUTA Martin, GERGŐ Csongor, FARKAS Rómeo, LAKATOŠ Imrich, NAGY Nikolasz, GERGŐ Kristóf, NÉMETH Csaba, NAGY Arnold, KLIMÁČEK Szabolcs, SZEIFERT Ramón, pod vedením JUDr. Karola Kúr, trénerov Kristián Csóka a David Gogaladze, a ako rozhodca sa zúčastnila aj Mgr. Magdaléna Kúrová. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 200 zápasníkov, reprezentujúcich 33 zápasníckych klubov z piatich štátov. Napriek tomu, že niektorí naši mladí zápasníci po prvý krát boli účastníkmi takéhoto medzin árodného turnaja, kde mohli prežiť atmosféru, nesklamali húževnato bojovali a šírili dobré meno komárňanského zápasenia. Tréneri v celku s výkonmi mladých zápasníkov boli spokojný, ale sa preukázalo, že naši začiatočníci ale aj tí ostatní ešte musia stráviť veľa, veľa času na zápasníckych žinenkách. Zápasníci zozápasníckeho klubu Spartacus Komárno v súťaži družstiev obsadili 5. miesto z 33 klubov a v súťaži jednotlivcov naši zápasníci dosiahli nasledovné výsledky:
Prípravka B 2006-2007:

24kg- 3. miesto – GROMER Maxim,

26kg – 3. miesto – KARAHUTA Martin,

28kg- 5. miesto – GERGŐ Csongor,

Prípravka A 2004-2005:

33kg- 6. miesto – FARKAS Rómeo,

40 kg- 6. miesto – LAKATOŠ Imrich

Mladší žiaci 2002-2003

33 kg – 2. miesto – NAGY Nikolasz- 5. hely – HORVÁTH Alex,

66kg- 2. miesto – GERGŐ Kristóf,

Starší žiaci 2000 – 2001:

53kg- 2. miesto – NÉMETH Csaba,

Kadeti 1998-1999:

54kg- 2. miesto – NAGY Arnold,

85kg- 4. miesto – KLIMÁČEK Szabolcs,

100kg- 5. miesto – SZEIFERT Ramón
JUDr. Karol Kúr – predseda klubu
ZK Spartacus Komárno

 

00001 IMG_4831 IMG_49314 döntős 4 ezüst érem a Dunaszerdahelyi „Csallóköz kupán“ a Spartacus birkózóinak

2015. május 23.-án Dunaszerdahelyen rendezték meg a Csallóköz Kupát, nemzetközi ifjúsági, szabadfogású birkózó versenyt, melyen részt vettek a Komáromi Spartacus Birkózó klub birkózói is, GROMER Maxim,

KARAHUTA Martin, GERGŐ Csongor, FARKAS Rómeo, LAKATOŠ ImrichNAGY Nikolasz, GERGŐ Kristóf, NÉMETH Csaba, NAGY Arnold, KLIMÁČEK Szabolcs, SZEIFERT Ramón, JUDr. Kúr Károly, vezetésével, És mint edzők Kristián Csóka és David Gogaladze, bíróként részt vett Mgr. K&uac ute;r Magdaléna is. A versenyen 5 ország, 33 birkózó klub 200 versenyzője vett részt és birkózóink méltóképen képviselték városunk birkózó sportját. Több ifjú birkózónk első ízben próbálhatta ki a nemzetközi verseny hangulatát és bizony annak ellenére, hogy szívosán harcoltak bebizonyosodot, hogy még sok sok órát kell eltölteni az edzőtermeben. Edzők elegadettek voltak hisz csapatversenyben a Komáromi Spartacus Birkózó klub az 5.-ik helyen fejezte be a versenyt. Az egyéni versenyben a következő eredményeket értek el Spartacus birkózói:

Gyerek B 2006-2007:

24kg- 3. hely – GROMER Maxim,

26kg – 3. hely – KARAHUTA Martin,

28kg- 5. hely – GERGŐ Csongor,

Gyerek A 2004-2005:

33kg- 6. hely – FARKAS Rómeo,

40 kg- 6 hely – LAKATOŠ Imrich

Diák 2002-2003

33 kg – 2. hely – NAGY Nikolasz- 5. hely – HORVÁTH Alex,

66kg- 2. hely – GERGŐ Kristóf,

Serdülő 2000 – 2001:

53kg- 2. hely – NÉMETH Csaba,

Kadét 1998-1999:

54kg- 2. hely – NAGY Arnold,

85kg- 4. hely – KLIMÁČEK Szabolcs,

100kg- 5. hely – SZEIFERT Ramón

Dr. Kúr Károly – klubelnök
Komáromi Spartacus BK