Stretnutia, besedy

Jäger pub,
Palatínova 2, Komárno
Facebook – stránka
(mapa) 

12189177_997110067028360_7043491709228297963_n

Rév – Dom maďarskej kúltúry,
Pevnostný rad 142, Komárno
www.rev.sk
(mapa)
12106873_845134495603270_4439725845624229719_n

Vináreň na  nádvorí EÚ
www.facebook.com/pages/Boroz%C3%B3/171921236251818?fref=ts

12118648_994261587305747_8650711180659061643_n

Kniznica Komárno
Knižnica poskytuje svoje služby v dvoch budovách na Ul.Eötvösa 35, na Ul. palatínovej 8.
www.kjszkom.sk
https://www.facebook.com/Kniznica-Kom%C3%A1rno-150544178322096/?fref=ts

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho 2 – P.O.Box 159
945 01 Komárno
www.ros-komarno.sk