Židovská náboženská obec v Komárne vyhlasuje dejepisno-literárnu súťaž pre žiakov a študentov z Komárna a okolia mesta

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.