Zápis do ZUŠ v Komárne

Zápis do Základnej umeleckej školy v Komárne

sa uskutoční

od 2.9. – 9.9.2014

denne od 14.00 – 17.00 hod.

V budove školy na Letnej ulici 12.

Záujemcovia si môžu vybrať štúdium hudobného, tanečného alebo výtvarného odboru.