Zápis do Základnej umeleckej školy

na rok 2014/ 2015 sa uskutoční 28. a 29. mája od 14.30 do 17.00 hod. v budove školy na Letnej ulici v Komárne.