Základné školy

Abecedný zoznam:


 

Základné školy /alapiskolák
Pohraničná 9, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 017 93
E- mail: lspalova@zspohranicna.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna
www www.zspohranicna.sk

 

Biskupa Királya 30, 94505  Komárno
Telefón: 035/77 303 97
E- mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
cirkevná
www www.zsgmarianum.edu.sk

 

Komenského 3, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 008 11
E- mail: skola@zskomkn.edu.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna
www www.zskomkn.edu.skwww.zskomenskehokn.sk

 

Rozmarínová 1, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 314 88
E- mail: zh507osl@zsrozkn.sk
Vyučovací jazyk: slovenský
štátna
www www.zsrozkn.edu.sk

 

Eötvösa 39, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 305 81
E- mail: mail@zsmeotkn.edu.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna
www www.eotvos.sk

 

Práce 24, 94501  Komárno
Telefón: 035/77 002 77
E- mail: muai@muai.sk
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna
www www.muai.sk

 

Mieru 2, 94553  Komárno                        Jókai alapiskola
Telefón: 035/77 201 19
E- mail: zsulmierukn@gmail.com
Vyučovací jazyk: maďarský
štátna
www