Základná umelecká škola ZUŠ-MAI

150. JUBILEUM založenia ZUŠ-MAI Komárno *1861

Základná umelecká škola

Sídlo: Letná č. 12, 945 01 Komárno
Riaditeľ školy: 

Hlavná činnosť: Umelecká výchova a vzdelávanie, kultúra
Veková kategória: MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ

Kontakt:
Kontaktná osoba:
Tel.: 035- 77 13 118, 0911 987 340
Fax: 035- 77 13 118
E-mail: zus@zusmai-komarno.sk , zus.kom.mai@stonline.sk
www-stránka: www.zuskomarno.sk