“Z beznádeje sa môže zrodiť nádej” / „A reménytelenségben születhet a remény“

Miesto konania: Galéria Limes ,Komárno Ul. Františkánov 31. / Limes Galéria , Komárom, Ferencesek barátok u. 31
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493