Výzva na podávanie žiadostí o dotácie – 2013

Výzva  na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2013

Mestský úrad Komárno v zmysle §5 ods. 1 VZN číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport zverejnil „Výzvu  na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2013“. Výzva s príslušnou príručkou (návodom) sa nachádza na webovej stránke mesta v sekcii Mestský úrad › Odbor školstva a kultúry › Výzvy, zároveň bola zverejnená aj na Verejnej tabuli mesta.  Elektronický formulár na webovej stránke mesta bude aktívny od 15. októbra 2012 do 15. decembra 2012

Výzva

Zdroj: www.komarno.sk