Výstava hračiek

Výstava hračiek

Od 17.10. 2012 do 20.11.2012

Pobočka Knižnice Józsefa Szinnyeiho na Ul. palatínovej č. 8 (map)