Výstava bývalých absolventov ZUŠ v Komárne

Výstava bývalých absolventov ZUŠ v Komárne

Podunajské Múzeum – knižnica – Komárno