Vyhlásenie súťaže Plagát roka 2013

Nitriansky samosprávny kraj, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Inštitútom rodovej rovnosti – Krajským kontaktným miestom Nitra vyhlasuje VIII. ročník súťaže

Plagát roka 2013

pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorí sa svojimiprácami môžu zapojiľ do dvoch tém a dvoch súľažných kategórií.

Téma 1 Nástrahy života online
Téma 2 Rovnaká pláca za rovnakú prácu

Súťažné kategórie
– počítačová grafika (odporúčaný formát JPG, rozlíšenie min. 150 dpi)
– výtvarné techniky (koláž, grafika, maľba, kresba, fotografia..)
-formát A4 alebo A3 – odlišné formáty budú zo súťaže vyradené

Zásady tvorby plagátu:

  • plagát je jazyk ulice, spôsob komunikácie, šíri myslenie a cítenie autora, má byť jasný a zrozumiteľný, má upútať a nenudiť,
  • plagát je vytvorený citlivým spojením obrazu a písma, kombináciou výtvarného umenia, grafiky, vkusu, mladosti, inšpirácie, volania o pomoc, humoru či irónie a najmä kreativity,
  • kompozícia plagátu – rozmiestnenie jednotlivých prvkov, častí, tvarov, farieb, písma, textu… všetko má byť zjednotené do harmonického celku

 

Vyhlásenie súťaže: 16. november 2012
Termín uzávierky súťaže: 22. február 2013

Info: Vyhlásenie súťaže Plagát roka 2013

Usmernenie