Voľby Komárno 2014 / 15. november

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora v Komárne

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne

Zoznam ulíc podľa volebných obvodov

Zoznam-adries-začlenených-v-jednotlivých-okrskoch

Mapa volebných obvodov

Volebne obvody


Nové volebné obvody

Mestské zastupiteľstvo mesta Komárno na svojom zasadnutí dňa 4. septembra 2014 rozhodlo o zmene volebných obvodov. V zmysle tohto rozhodnutia v najbližších komunálnych voľbách 15. novembra 2014 môžeme hlasovať už len v 3 volebných obvodoch (namiesto doterajších 5).

  1. volebný obvod Nová Stráž – kde môžeme 1 poslanca,
  2. volebný obvod „západná časť“ mesta Komárno – 12 poslancov
  3. volebný obvod „východný časť“ mesta Komárno – 12 poslancov zvoliť.

Samozrejme k jednotlivým volebným obvodom patria aj príslušné mestské časti.